Skip to:

Quyết định Cán bộ

Tên văn bản Loại văn bảnsort ascending Ngày đăng
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 11/01/2022
Quyết định Về việc cấp kinh phí hỗ trợ công tác cố vấn học tập năm học 2018-2019 Quyết định Cán bộ 30/09/2019
Quyết định Về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024. Quyết định Cán bộ 31/10/2023
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Hàng hải VN theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Cán bộ 27/04/2022
Quyết định Về việc giao kế hoạch soạn giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2019-2020. Quyết định Cán bộ 11/11/2019
Thông báo về trình tự, thủ tuc đóng học phí đối với các sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước và theo Quyết định của Trường Quyết định Cán bộ 27/09/2022
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí năm học 2020-2021 đối với hệ VLVH, liên thông, văn bằng 2 Quyết định Cán bộ 03/07/2020
Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên Quyết định Cán bộ 30/12/2022
Quyết định về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 Quyết định Cán bộ 28/12/2020
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ Quyết định Cán bộ 28/03/2023

Pages