Skip to:

Quyết định Cán bộ

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Quyết định ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 14/03/2023
Nghị quyết về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ Quyết định Cán bộ 28/03/2023
Quyết định về việc thành lập Ban rà soát, sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 Quyết định Cán bộ 28/03/2023
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ Quyết định Cán bộ 28/03/2023
Quyết định về việc điều chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023 Quyết định Cán bộ 29/03/2023
Quyết định về việc điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023 Quyết định Cán bộ 29/03/2023
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 06/04/2023
Nghị quyết về việc thông qua Tờ trình Sửa đổi, ban hành lại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Quyết định Cán bộ 12/04/2023
Nghị quyết thông qua tạm thời Phụ lục 3 của Đề án vị trí việc làm về Mô tả công việc, Trình độ đào tạo, Yêu cầu điều kiện khác và các khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Trường ĐHHHVN theo tờ trình số 429/TTr-ĐHHHVN-TCHC Quyết định Cán bộ 24/04/2023
Nghị quyết thông qua phương án thu học phí năm học 2023-2024 Quyết định Cán bộ 24/04/2023

Pages