Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
TB: Về việc Tổ chức Hội nghị Bộ môn mở rộng năm 2019-2020 Công văn 29/08/2019
Thông báo về việc nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022 Công văn 18/03/2022
Kế hoạch kiểm tra, giám sát Nội quy các khu giảng đường Đợt 1 từ ngyà 24/10/2017 đến 01/11/2017. Công văn 23/10/2017
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 Công văn 01/11/2022
Thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển viên chức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 Công văn 02/07/2020
Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Công văn 10/12/2021
Thông báo Về việc thống kê dữ liệu phục vụ Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020. Công văn 20/12/2019
Về việc thông qua dự thảo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam( sửa đổi năm 2022) Công văn 17/08/2022
Về việc cung cấp thông tin thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước theo Đề án 911, 599; học bổng diện Hiệp định Chính phủ giai đoạn 2015-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Công văn 07/07/2021
Về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn Công văn 31/05/2022

Pages