Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Thông báo số 02-TB-ĐHHHVN-TCHC về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 Công văn 02/01/2019
Công văn số 01/CĐ về việc tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 đối với CB, NG, NLĐ Công văn 03/01/2019
Kế hoạch số 06/KH-ĐHHHVN v.v Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá GV, CVHT tại Trường ĐHHHVN Công văn 03/01/2019
Thông báo số 07/TB-ĐHHHCV-CTSV về việc kết luận Hội nghị giao ban Công tác sinh viên thang 12/2018 Công văn 03/01/2019
Danh sách kết quả đánh giá, phân loại của Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN đối với Trường, Phó các đơn vị trực thuộc Trường Công văn 07/01/2019
Kế hoạch số 27/KH-ĐHHHVN Tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2019 (đợt 1) Công văn 07/01/2019
Thông báo số 28/TB-ĐHHHVN-VNCKHCNHH v.v Tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế và đào tạo SĐH tại Úc" Công văn 08/01/2019
Thông báo số 29/TB-ĐHHHVN v.v Tổ chức Lế trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ Công văn 08/01/2019
Kế hoạch số 32/KH-ĐHHHVN-TCHC v.v Kế hoạch công tác tháng 01,02 năm 2019 Công văn 08/01/2019
Kế hoạch liên tịch số 34/KHLT-ĐHHHVN v.v Tổ chức Hội thảo triển khai chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận SDIO năm 2019 Chủ đê: giảng dạy tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ Công văn 08/01/2019

Pages