Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 59 năm học 2018-2019. Công văn 21/08/2018
Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri theo Chương trình học bổng Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hung-ga-ri. Công văn 11/12/2019
Thông báo về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020. Công văn 09/10/2019
Về việc thực hiện văn bản mới ban hành Công văn 06/11/2018
Thông báo Kết luận hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 12/2019 Công văn 31/12/2019
Thông báo Về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho CB, VC, NLĐ Công văn 21/10/2019
Thông báo số 33 /TB-ĐHHHVN-ĐT về Thời hạn tổ chức xét tốt nghiệp và cấp phát văn bằng đào tạo đại học chính quy Công văn 08/01/2019
Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học Công văn 10/02/2020
Thông báo về việc đăng tải và gửi văn bản hành chính Công văn 26/09/2017
Thông báo Về việc Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ niên khóa 2020-2022 Công văn 30/08/2019

Pages