Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đào tạo tháng 3/2020 Công văn 12/03/2020
Kế hoạch Kiểm tra công tác sinh viên năm 2019. Công văn 12/11/2019
Về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018. Công văn 11/10/2019
Thông báo số 1210 /TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 14/12/2018: về việc tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2019 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia Công văn 18/12/2018
Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công văn 22/04/2020
Thông báo Về việc chuẩn bị cho đợt cấp giấy thi kết thúc học phần của sinh viên hệ ĐHCQ Học kỳ 1 năm học 2019-2020. Công văn 04/12/2019
Thông báo số 48/TB-ĐHHHVN v.v tổ chức Họp rà soát công tác cập nhật báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo và danh mục minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA Công văn 10/01/2019
Thông báo về việc rà soát, kiểm tra đánh giá nội bộ một số đơn vị thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008- ĐHHHVN. Công văn 05/10/2017
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 6/2020 Công văn 15/06/2020
Thông báo Về việc tham gia Chương trình Sáng tạo Kinh doanh Xã hội Công văn 20/12/2019

Pages