Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018. Công văn 11/10/2019
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Công văn 25/10/2019
Thông báo số 1210 /TB-ĐHHHVN-ĐT ngày 14/12/2018: về việc tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2019 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia Công văn 18/12/2018
Thông báo Kết luận cuộc họp xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học NEPTUNE năm 2019. Công văn 07/11/2019
Thông báo số 48/TB-ĐHHHVN v.v tổ chức Họp rà soát công tác cập nhật báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo và danh mục minh chứng theo tiêu chuẩn AUN-QA Công văn 10/01/2019
Thông báo về việc rà soát, kiểm tra đánh giá nội bộ một số đơn vị thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008- ĐHHHVN. Công văn 05/10/2017
Công văn về việc giao chỉ tiêu tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên QNDB năm 2019 cho các Khoa, Viện Công văn 04/09/2019
Quy chế phối hợp công tác giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHHHVN khóa 29 Công văn 24/10/2017
Thông báo Về việc Kết luận hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 9/2019 Công văn 16/09/2019
Kết luận hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 5 năm 2018. Công văn 23/05/2018

Pages