Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bảnsort descending Ngày đăng
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022 Công văn 12/10/2021
V/v triển khai Thông tư của Bộ Tài chính về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở. Công văn 20/09/2023
Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban KHCN Quý III/2019 và kế hoạch hoạt động KHCN Quý IV/2019 Công văn 26/09/2019
Thông báo Về việc viết bài cho Hội nghị tổng thể thường niên lần thứ 21 của Hiệp hội các Trường ĐH Hàng hải Quốc tế (IAMU AGA21) Công văn 14/01/2020
Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 2) Công văn 20/07/2022
Về việc tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2023 Công văn 29/06/2023
Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học cấp Trường, nghiên cứu khoa học sinh viên và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy năm học 2021-2022 Công văn 16/08/2021
Kế hoạch công tác sinh viên năm học 2018-2019. Công văn 27/08/2018
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2022 Công văn 28/04/2022
Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất năm 2021 và dự kiến tăng cường cơ sở vật chất năm 2022 Công văn 11/03/2021

Pages