Skip to:

Công văn

Tên văn bản Loại văn bản Ngày đăngsort descending
Quy định về thời gian tra cứu, tham khảo tài liệu đối với Giảng viên tại thư viện Công văn 09/09/2019
Thông báo số 1092/TB-ĐHHHVN v.v phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 Công văn 09/09/2019
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2019 Công văn 10/09/2019
Thông báo về việc triệu tập SV tham dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020. Công văn 11/09/2019
Báo cáo kết quả phiếu thăm dò online phản hồi của SV hệ chính quy học kỳ II năm học 2018-2019 Công văn 11/09/2019
Thông báo về việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 chuẩn bị công tác đánh giá ngoài vào ngày 19/9/2019 Công văn 11/09/2019
Kế hoạch công tác tháng 9,10 năm 2019 Công văn 11/09/2019
Thông báo về việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng Công văn 12/09/2019
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức buổi giới thiệu (talkshow) của tập đoàn Yusen Logistics Công văn 13/09/2019
Thông báo về việc kiểm tra đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trường Đại học Hàng Hải Việt Nam Công văn 13/09/2019

Pages