Skip to:

Viện Đào tạo quốc tế

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.07.QT.ISE.01 - Bảng theo dõi nghỉ dạy và dạy bù QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.08.QT.ISE.01 - Bảng theo dõi học tập hệ tiên tiến QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.09a.QT.ISE.01 - Danh sách sinh viên dự thi Rọc phách QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.09b.QT.ISE.01 - Danh sách sinh viên dự thi không RP QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.10.QT.ISE.01 - Đơn xin phúc tra QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.11.QT.ISE.01 - Kế hoạch dự giờ QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.12.QT.ISE.01 - Phiếu dự giờ QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.13.QT.ISE.01 - Tổng hợp kết quả dự giờ QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về

Pages

Subscribe to Viện Đào tạo quốc tế