Skip to:

Viện Đào tạo quốc tế

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.09-QT.ISE.02 - QUYET DINH KY LUAT KHIEN TRACH, CANH CAO QT.ISE.02 - QUY TRÌNH CÔNG TÁC SINH VIÊN Tải về
QT.ISE.01 - QUY TRINH QUAN LY HOC TAP VA GIANG DAY QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.01.QT.ISE.01 - Kế hoạch học tập QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.02a.QT.ISE.01 - Thời khóa biểu Tín chỉ QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.02b.QT.ISE.01 - Thời khóa biểu lớp chuyên môn QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.03a.QT.ISE.01 - Đăng ký môn học QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.03b.QT.ISE.01 - Đăng ký, hủy môn học QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.04.QT.ISE.01 - Đề cương môn học QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.05.QT.ISE.01 - Lịch trình giảng dạy QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về
BM.06.QT.ISE.01 - Phiếu thay đổi KH giảng dạy QT.ISE.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỌC TẬP - GIẢNG DẠY Tải về

Pages

Subscribe to Viện Đào tạo quốc tế