Skip to:

Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.10.QT.TTNN.03-THANH-LY-HOP-DONG-DAO-TAO QT.TTNN.03 - Quy trình quản lý đào tạo lớp dài hạn Tải về
QT.TTNN.02-QUY-TRINH-QUAN-LY-GIANG-VIEN-THUE-NGOAI QT.TTNN.02 - Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài Tải về
BM.01.QT.TTNN.02-DANH SACH GIAO VIEN QT.TTNN.02 - Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài Tải về
PHU LUC 1-QT.TTNN.01 -HOP DONG GIANG DAY QT.TTNN.02 - Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài Tải về
QT.TTNN.01-QUY-TRINH-QUAN-LY-KHOA-HỌC-NGOAI-NGU-NGAN-HAN QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý khóa học ngoại ngữ ngắn hạn Tải về
BM.01.QT.TTNN.01-DANH-SACH-LOP-HOC QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý khóa học ngoại ngữ ngắn hạn Tải về

Pages

Subscribe to Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải