Skip to:

Quản lý hệ thống

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.03-QT.HT.02 - Mẫu phiếu lưu hồ sơ QT.HT.02-QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ Tải về
BM.02-QT.HT.02 - Sổ mượn hồ sơ QT.HT.02-QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ Tải về
BM.01-QT.HT.02 - Danh mục hồ sơ chất lượng QT.HT.02-QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ Tải về
QT.HT.02 - Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.HT.02-QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỒ SƠ Tải về
Phu luc 5 - Quy định ký hiệu các đơn vị trong trường QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
Phu luc 4 - Hướng dẫn trình bày tài liệu QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
Phu luc 3 - Sổ theo dõi công văn gửi đi QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
Phu luc 2 - Sổ theo dõi công văn đến QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
Phu luc 1 - Qui định ký hiệu các tài liệu nội bộ QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
BM.05-QT.HT.01 - Phiếu đề nghị sao chép tài liệu QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về

Pages

Subscribe to Quản lý hệ thống