Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
23/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
2041/QĐ-BGTVT Quyết định Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ GTVT Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
123/2009/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
48/VBHN-BTC THÔNG Tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diên Hiêp đinh) hoc tâp tai Viêt Nam Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
86/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
977/ĐHHHVN Hướng dẫn thanh toán phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
QUY ĐỊNH v/v biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT) Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
102/2012/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
04 /2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
139/2010/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính