Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
186/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
63/2017/TT_BTC Thông tư Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
13/2017/TT_BTC Thông tư quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
07/2015/TT-BGDĐT THÔNG TƯ ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo.. Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
Luật Kế toán 88/2015/QH13 Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
35/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
04/2016/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
23/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
2041/QĐ-BGTVT Quyết định Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ GTVT Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
123/2009/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính