Skip to:

Về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam