Skip to:

Về việc quyên góp ủng hộ bộ áo dài tặng nữ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn