Skip to:

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tổ chức Hội nghị "Thông tin đối ngoại và tình hình bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trong thời gian gần đây"