Skip to:

Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng "VssID- Bảo hiểm xã hội số" để sử dụng thẻ BHYT