Skip to:

Thông báo về việc điều động cán bộ, giảng viên tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ GDĐT