Skip to:

Thông báo V/v Hiệu trưởng ủy quyền chỉ đạo, điều hành công việc trong thời gian đi công tác từ 22/9/2023 đến hết ngày 24/9/2023.