Skip to:

Thông báo Về điều chỉnh quy định ký hợp đồng lao động đối với Giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và trình độ Tiến sĩ đủ tuổi nghỉ hưu ký hợp đồng lao động với Trường