Skip to:

Kế hoạch tham dự Triển lãm quốc tế về công nghệ hàng hải, thiết bị đóng tàu & công nghiệp phụ trợ Vietnam International Marine & Offshore Expo (VIMOX) 2023