Skip to:

Kế hoạch tổ chức các hoạt động triển khai Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp Hải Phòng (TECHFEST HAIPHONG 2022)