Skip to:

Điều lệ các giải thể thao trong CB, NG, NLĐ chào mừng 65 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam