Skip to:

Trung tâm ngoại ngữ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
PHU LUC 1-QT.TTNN.01- Hợp đồng giảng dạy cho giáo viên thuê ngoài QT.TTNN.02 - Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài Tải về
BM.01.QT.TTNN.02 - Danh sách giảng viên QT.TTNN.02 - Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài Tải về
QT.TTNN.02 - Quy trình quản lý giảng viên thuê ngoài QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý giảng dạy ngoại ngữ Tải về
BM.04-QT.TTNN.01 - Phiếu đăng ký học QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý giảng dạy ngoại ngữ Tải về
BM.03-QT.TTNN.01 - Theo dõi cấp chứng chỉ QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý giảng dạy ngoại ngữ Tải về
BM.02-QT.TTNN.01 - Kết quả thi QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý giảng dạy ngoại ngữ Tải về
BM.01-QT.TTNN.01 - Danh sách lớp học QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý giảng dạy ngoại ngữ Tải về
QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý giảng dạy ngoại ngữ QT.TTNN.01 - Quy trình quản lý giảng dạy ngoại ngữ Tải về
Subscribe to Trung tâm ngoại ngữ