Skip to:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.03.QT.GDTX.02 - SO LUU DIEM QT.GDTX.02 - Quy trình đánh giá kết quả học tập Tải về
QT.GDTX.01-QUY TRINH QUAN LY HOC TAP-GIANG DAY QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.01.QT.GDTX.01. MAU TKB QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.02.QT.GDTX.01. SO THEO DOI GD & HT QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.03.QT.GDTX.01. BANG THEO DOI KY GIANG DAY QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.04.QT.GDTX.01. PHIEU THAM DO QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.05.QT.GDTX.01. BAO CAO GIANG DAY QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.06.QT.GDTX.01. SO DANG KY DAY BU QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về

Pages

Subscribe to Trung tâm Giáo dục thường xuyên