Skip to:

Quản lý hệ thống

Tên tài liệusort descending Phân mục Tải về
BM.04-QT.HT.01 - Danh mục tài liệu bên ngoài QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
BM.03-QT.HT.01 - Sổ giao nhận tài liệu QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
BM.02-QT.HT.01 - Danh mục tài liệu nội bộ hiện hành QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
BM.01-QT.HT.01 - Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
QT.HT.01- Quy trình kiểm soát tài liệu QT.HT.01. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU Tải về
TNQH.CKDT - Quy định trách nhiệm quyền hạn khoa Cơ khí đóng tàu Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị Tải về
TNQH.BMNN - Quy định trách nhiệm quyền hạn khoa Ngoại ngữ Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị Tải về
CNNV.CNPM - Quy định chức năng nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị Tải về
01-CNNV- Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị Tải về
Sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng Tải về

Pages

Subscribe to Quản lý hệ thống