Skip to:

QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.19-QT.TTr.01 - Biên bản thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo của trung tâm HLTV QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.18-QT.TTr.01 - Bảng TH các hiện tượng cần khắc phục QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.17-QT.TTr.01 - Bảng TH SV-HV VPQC QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.16-QT.TTr.01 - Bảng TH CB-GV VPQC QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.15-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra thi học kỳ QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.14-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra TN-TH QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.13-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra hệ VHVL QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.12-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra lớp học QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.11-QT.TTr.01 - Mẫu Biên bản thanh tra khoa-viện QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.10-QT.TTr.01 - Biên bản ghi nhớ yêu cầu xử lý Cán bộ, Giảng viên vi phạm quy chế thi QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về

Pages

Subscribe to QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra