Skip to:

QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.05.QT.TCCB.01 - Báo cáo kết quả thử việc QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.04b.QT.TCCB.01 - Phiếu kiểm tra chuyên môn giảng viên QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.04a.QT.TCCB.01 - Phiếu kiểm tra chuyên môn kỹ thuật viên QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.03.QT.TCCB.01 - Kế hoạch tuyển dụng nhân sự QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.02.QT.TCCB.01- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.01.QT.TCCB.01 - Phiếu yêu cầu tuyển dụng QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
QT.TCCB.01- Quy trình tuyển dụng, quản lý cán bộ, giảng viên QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
Subscribe to QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên