Skip to:

QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.07.QT.GDTX.01 - Sổ đăng ký dạy bù QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.06.QT.GDTX.01 - Thông báo về tình hình giảng dạy hệ VLVH QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.05.QT.GDTX.01 - Phiếu thăm dò QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.04.QT.GDTX.01 - Bảng theo dõi tình hình giảng dạy tại khu giảng đường B QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.03.QT.GDTX.01 - Sổ theo dõi giảng dạy và học tập QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.02.QT.GDTX.01 - Lịch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
BM.01.QT.GDTX.01 - Thời khóa biểu QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
QT.GDTX.01- Quy trình quản lý học tập, giảng dạy hệ VLVH QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy Tải về
Subscribe to QT.GDTX.01 - Quy trình quản lý học tập, giảng dạy