Skip to:

Phòng tổ chức cán bộ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.01.QT.TCCB.01 - Phiếu yêu cầu tuyển dụng QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
QT.TCCB.01- Quy trình tuyển dụng, quản lý cán bộ, giảng viên QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về

Pages

Subscribe to Phòng tổ chức cán bộ