Skip to:

Phòng Thanh tra

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.12-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra lớp học QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.11-QT.TTr.01 - Mẫu Biên bản thanh tra khoa-viện QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.10-QT.TTr.01 - Biên bản ghi nhớ yêu cầu xử lý Cán bộ, Giảng viên vi phạm quy chế thi QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.09.QT.TTr.01 - Biên bản ghi nhớ yêu cầu xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.08-QT.TTr.01 - Mẫu Biên bản thanh tra Bộ môn QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.07-QT.TTr.01 - Kế hoạch thanh tra chuyên đề Khoa-Viện QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.06-QT.TTr.01 - Kế hoạch thanh tra chuyên đề Bộ môn QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.05.QT.TTr.01 - S.BM.05-QT.TTr.01-Kế hoạch thanh tra học kỳ QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.04-QT.TTr.01 - Kế hoạch thanh kiểm tra công tác thực hành - thí nghiệm QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.03-QT.TTr.01 - Kế hoạch thanh kiểm tra lên lớp QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra