Skip to:

Phòng Thanh tra

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.02-QT.TTr.02 - Mẫu đơn thư tố cáo QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.01-QT.TTr.02 - Mẫu đơn thư khiếu nại QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại - Tố cáo QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.19-QT.TTr.01 - Biên bản thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo của trung tâm HLTV QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.18-QT.TTr.01 - Bảng TH các hiện tượng cần khắc phục QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.17-QT.TTr.01 - Bảng TH SV-HV VPQC QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.16-QT.TTr.01 - Bảng TH CB-GV VPQC QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.15-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra thi học kỳ QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.14-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra TN-TH QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về
BM.13-QT.TTr.01 - Bảng tổng hợp tình hình thanh tra hệ VHVL QT.TTr.01-Quy trình thực hiện công tác thanh tra Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra