Skip to:

Phòng Thanh tra

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.12-QT.TTr.02 - Thông báo kết quả giải quyết tố cáo QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.11-QT.TTr.02 - Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.10-QT.TTr.02 - Sổ theo dõi đơn thư KNTC QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.09-QT.TTr.02 - Biên bản làm việc QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.08-QT.TTr.02 - Quyết định kiểm tra, xác minh nội dung TC QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.07-QT.TTr.02 - Quyết định kiểm tra, xác minh nội dung KN QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.06-QT.TTr.02 - Giấy biên nhận tài liệu tố cáo QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.05-QT.TTr.02 - Giấy biên nhận tài liệu khiến nại QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.04-QT.TTr.02 - Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về
BM.03-QT.TTr.02 - Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo QT.TTr.02 - Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Thanh tra