Skip to:

Phòng Khảo thí & ĐBCL

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.08.QT.KTDBCL.01 - Đơn xin nhận điểm P QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.07.QT.KTDBCL.01 - Thông báo kết quả phúc khảo QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.06.QT.KTDBCL.01 - Đơn xin phúc khảo QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.05.QT.KTDBCL.01 - Kết quả thi học phần QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.04.QT.KTDBCL.01 - Danh sách GV bỏ coi thi rọc phách QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.03.QT.KTDBCL.01 - Bảng phân công cán bộ coi thi QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.02.QT.KTDBCL.01 - Danh sách thí sinh và phòng thi QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.01.QT.KTDBCL.01 - Mẫu đề thi QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khảo thí & ĐBCL