Skip to:

Phòng Khảo thí & ĐBCL

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.01.QT.KTDBCL.02 - Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
BM.16.QT.KTDBCL.01 - Bảng thông báo số lượng in sao đề thi QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.15.QT.KTDBCL.01 - Biên bản chấm, hỏi bảo vệ luận văn tốt nghiệp QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.14.QT.KTDBCL.01 - Bảng kết quả thi, bảo vệ tốt nghiệp QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.13.QT.KTDBCL.01 - Phiếu chấm điểm tốt nghiệp QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.12.QT.KTDBCL.01 - Đơn xin hoãn thi do trùng lịch thi QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.11.QT.KTDBCL.01 - Phân công cán bộ coi thi tốt nghiệp QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.10.QT.KTDBCL.01 - Danh sách thi và Kết quả thi học phần QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.09.QT.KTDBCL.01 - Biên bản chấm phúc khảo QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khảo thí & ĐBCL