Skip to:

Phòng Khảo thí & ĐBCL

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
QT.KTDBCL.01 - Quy trình khảo thí cho sinh viên Hệ chính quy QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.18.KTDBCL.01 - Kết quả thi học phần - ĐH chất lượng cao QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.17.KTDBCL.01 - Danh sách thi - ĐH chất lượng cao QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
HD.KTDBCL.02.01 - Hướng dẫn thu thập minh chứng QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
BM.07.QT.KTDBCL.02 - Danh mục và mã minh chứng QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
BM.06.QT.KTDBCL.02 - Mẫu bìa báo cáo tự đánh giá QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
BM.05.QT.KTDBCL.02 - Phiếu tổng hợp tiêu chí QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
BM.04.QT.KTDBCL.02 - Mẫu báo cáo tự đánh giá QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
BM.03.QT.KTDBCL.02 - Phiếu đánh giá các tiêu chí QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về
BM.02.QT.KTDBCL.02 - Kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá QT.KTDBCL.02 - Quy trình kiểm định chất lượng Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khảo thí & ĐBCL