Skip to:

Phòng Khảo thí & ĐBCL

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.20-QT.KTDBCL.01 - Giấy cam đoan của thí sinh về thủ tục dự thi QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.19-QT.KTDBCL.01 Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế QT.KTDBCL.01-Quy trình khảo thí cho sinh viên Đại học chính quy Tải về
BM.07.QTKTDBCL.03.Sổ lưu kết quả quét QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về
BM.06.QT.KTDBCL.03. Thông báo kết quả phúc khảo QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về
BM.05.QT.KTDBCL.03. Biên bản chấm phúc khảo QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về
BM.04.QT.KTDBCL.03. Đơn xin phúc khảo QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về
BM.03.QTKTDBCL.03. Ket qua kiem tra QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về
BM.02.QTKTDBCL.03. Sổ theo dõi QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về
BM.01.QTKTDBCL.03. Phiếu nhận và hẹn trả kết quả QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về
QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin QT.KTDBCL.03 - Quy trình sử dụng phần mềm chống sao chép và hỗ trợ đào tạo Turnitin Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Khảo thí & ĐBCL