Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
58/2016/TT-BTC Thông tư Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội... Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên QT.KHTC.02 - Quy trình Chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, giảng viên Tải về
BM.05-QT.KHTC01 - Dự toán kinh phí QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
BM.03-QT.KHTC.01 - Bảng kê thanh toán công tác phí QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
BM.02-QT.KHTC.01 - Giấy thanh toán tạm ứng QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
BM.01-QT.KHTC.01 - Giấy đề nghị tạm ứng QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về
QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước QT.KHTC.01 - Quy trình Thanh toán chế độ công tác phí trong nước Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính