Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
48/VBHN-BTC THÔNG Tư Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diên Hiêp đinh) hoc tâp tai Viêt Nam Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
86/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
977/ĐHHHVN Hướng dẫn thanh toán phát hành giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
QUY ĐỊNH v/v biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT) Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
102/2012/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
04 /2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
139/2010/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
35/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
08/2016/TT-BXD THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính