Skip to:

Phòng Kế hoạch Tài chính

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
35/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
08/2016/TT-BXD THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
23/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
19/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
05/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
03/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
01/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
11/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về
10/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phòng Kế hoạch Tài chính Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Kế hoạch Tài chính