Skip to:

Phòng Hành chính Tổng hợp

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.11.QT.HCTH.01 - Bảng tổng hợp báo giáo xe ô tô thuê ngoài QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.10.QT.HCTH.01 - Đề nghị trang bị, sửa chữa, thay thế QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.09.QT.HCTH.01 - Đề nghị mượn hội trường, phòng họp QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.08b.QT.HCTH.01 - Báo cáo chuyến đi QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.08a.QT.HCTH.01(M) - Phiếu đề nghị xe QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.07.QT.HCTH.01 - Giấy đi đường QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.06.QT.HCTH.01 - Giấy giới thiệu QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.05.QT.HCTH.01 - Lịch công tác tuần QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.04.QT.HCTH.01 - Sổ bưu phẩm QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về
BM.03.QT.HCTH.01 - Sổ theo dõi công văn nội bộ QT.HCTH.01 - QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN NỘI BỘ Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Hành chính Tổng hợp