Skip to:

Phòng Hành chính Tổng hợp

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
Phu luc 3 - Báo giá thuê xe ngoài QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 2-2 - Sổ theo dõi công văn đi QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 2-1 - Mẫu bìa theo dõi sổ công văn đi QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 1-2 - Sổ theo dõi công văn đến QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
Phu luc 1-1 - Mẫu bìa theo dõi sổ công văn đến QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.10.QT.HCTH.01 - Đề nghị trang bị, sửa chữa, thay thế QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.09.QT.HCTH.01 - Đề nghị mượn hội trường, phòng họp QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.08.QT.HCTH.01 - Phiếu yêu cầu xe QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.07.QT.HCTH.01 - Giấy đi đường QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về
BM.06.QT.HCTH.01 - Giấy giới thiệu QT.HCTH.01 - Quy trình quản lý thông tin nội bộ Tải về

Pages

Subscribe to Phòng Hành chính Tổng hợp